Algemene voorwaarden

Algemeen

In geval een trainingssessie, lesdag of volledig programma geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door ziekte van de docent, zullen we je hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen. De cursus zal opnieuw worden gepland en indien dat niet mogelijk is, zal het volledige cursusgeld of een toepasselijk deel daarvan worden gerestitueerd.

Ook als het voor de training of opleiding geldende minimum aantal aanmeldingen niet wordt gehaald, kan de training of opleiding worden geannuleerd. In dit geval ontvang je het volledige cursusgeld terug.

Awaris NL is niet aansprakelijk voor reeds gemaakt reis- en verblijfkosten door de deelnemer en hiervan is geen restitutie mogelijk.

Betalen

Na aanmelding, en in het geval van opleidingen en sommige andere programma’s na goedkeuring van je deelname, ontvang je een bevestigingsmail en factuur.

Betaling van de factuur is altijd verschuldigd voorafgaand aan de start van de training, opleiding of workshop. De uiterste betaaldatum en andere betalingsvoorwaarden worden vermeld in de bevestigingsmail met de factuur en zijn per training, workshop of opleiding te vinden op de betreffende webpagina.

Je deelname is verzekerd als de betaling is ontvangen binnen de geldende termijn. Het niet op tijd betalen van de factuur kan leiden tot het vervallen van je plaats in de cursus, workshop of opleiding.

Annulering door de deelnemer

Annulering van deelname is mogelijk tot een maand voor de start van de training, workshop of opleiding. In dat geval geven we het hele cursusbedrag terug minus €100 aan administratieve kosten voor de annulering.

Bij annulering tussen een maand en twee weken voorafgaand aan de startdatum restitueren we 50% van het cursusgeld.

Annulering korter dan twee weken voorafgaand aan de startdatum betekent dat het volledige cursusgeld verschuldigd blijft en geen restitutie plaatsvindt. Wel bestaat de mogelijkheid om je te laten vervangen, mits je vervanger aan de voorwaarden van de doelgroep voldoet. Ook is het mogelijk je aanmelding te verschuiven naar een volgende startdatum van dezelfde training.

Voor enkele trainingen, workshops of opleidingen, zoals de Basis- en Vervolgopleiding Mindfulness­trainer gelden afwijkende annuleringsbepalingen, die je kunt vinden op de desbetreffende webpagina.